Albert Einstein (1879 -1955) no va ser solament el físic més brillant del segle XX i un dels més grans de la Història. Durant tota la seua vida també va destacar pels seus posicionaments humanistas davant el món i les seues profundes reflexions sobre el futur de l’home.

Va ser amic dels intel·lectuals i científics més importants del seu temps i estudiava amb passió tant els misteris de l’univers com es qüestionava obsessivament per les preguntes al voltant de Deu i el destí.

Einstein manté el seu carisma i el seu llegat dècades després de la seua mort. Va nàixer alemany, nacionalitzat després suís i finalment estadounidenc.

Va deixar per a la posteritat grans teories, frases i l’equació més popular de la història de la ciència E=mc2, l’equivalència entre massa i energia, amb la velocitat de la llum al quadrat com a factor de multiplicació.

Malgrat la seua voluntat, aquesta fòrmula va ajudar a la creació de la bomba atòmica, ja que Einstein era un pacifista convençut.

Els seus descobriments han deixat una forta petjada a diversos camps i les seues prediccions continuen ara per ara confirmant-se.

A continuació, més cites interessants d’Albert Einstein:

  • “Tots som molt ignorants, però no tots ignorem les mateixes coses”.
  • “Trista època, la nostra, en què és més fàcil desintegrar un àtom que un prejudici”.
  •  “Mai no pense en el futur. Arriba sempre massa prompte”.
  • “No tinc cap talent especial, però sí que sóc profundament curiós”.
  •  “La ment és com un paracaigudes… Només funciona si la tenim oberta”.