La Conselleria ha posat a disposició de tota la comunitat educativa el portal REICO ple de recursos web per aconseguir una major participació, igualtat i convivència als centres. Hi ha continguts, estratègies i protocols per al desenvolupament dels pla d’igualtat i convivència.