Pepe Francés és una persona bona, molt reconeguda a Petrer, estimat per tothom. Ara ha escrit un llibre titulat “Todo por dinero”.