David Amorós informa dels horaris dels diversos encontres dels Clubs Esportius monovers per al cap de setmana.