Resultats del cap de setmana dels encontres de Futbol dels clubs monovers.