Durant els darrers mesos hem celebrat a Monòver i a tota Espanya L’Any Azorín, en commemoració al 50 aniversari de la mort de l’escriptor monover. Paqui Limorti fa un balanç del que ha suposat aquesta celebració.