La secció protagonista de cada dilluns, com sabeu, és Història Local. Hui, coneixerem quan es va proclamar la Carta Puebla a Monòver i quines característiques tenia. Sens dubte, molt interessant.