La secció protagonista de cada dilluns, com sabeu, és Història Local. Hui, coneixerem més de Donya Ana de Portugal, Senyora de Monòver, així com de l’expulsió dels moriscos a la localitat.