Lluís Cornell, va ser el fill i successor de Pere Maça “El Barbut”. Va haver de canviar de nom i en lloc de Maça de Liçana, va adoptar el cognom de sa mare, per poder heretar les seues fortunes.