La Història Local de hui ens apropa a Pere Maça IV, Senyor de Monòver i Novelda.