Voleu conèixer la història dels Gegants de Monòver: Pere i Beatriu?

Hui, Paqui Limorti ho explica detingudament.