• L’Associació contra el Càncer de Monòver organitza una xerrada per a demà.
  • L’Ajuntament organitza una Jornada formativa gratuïta per a empreses i emprenedors.
  • L’Associació d’Estudis Monovers convoca una Assemblea Extraordinària.