La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha editat un nou ‘Manual de bones pràctiques enfront de mosquit tigre i mosca negra per a municipis de la Comunitat Valenciana’. Es tracta d’un document, elaborat amb la col·laboració de la Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient, la Universitat de València, les tres diputacions provincials i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, que explica les característiques del mosquit tigre (Aedes albopictus) i inclou consells i recomanacions als municipis en les seues actuacions de control.

El manual s’estructura en cinc grans blocs, amb una introducció, les característiques biològiques del mosquit tigre i mosca negra, la importància sanitària d’aquestes dues espècies d’insectes, recomanacions a municipis en les seues actuacions de control i el paper de l’Administració sanitària. El manual està disponible en la pàgina web elaborada per la Conselleria de Sanitat que concentra els continguts sobre el mosquit tigre: www.mosquitigre.san.gva.es

També presenta sis annexos que inclouen mesures preventives per a evitar la proliferació del mosquit tigre en domicilis, en determinats espais públics (com a piscines municipals, horts urbans, masses d’aigua en parcs, etc.) i per a determinades activitats (com a empreses de jardineria, granges d’animals, hotels i càmping).

Recomanacions enfront de mosquit tigre

El manual inclou consells per a evitar la proliferació del mosquit tigre en domicilis, com, per exemple, eliminar objectes a l’aire lliure que puguen acumular aigua, mantindre secs els plats de tests, evitar l’acumulació d’aigua en espais (forats, oquedades d’arbres, etc.) i mantindre nets els desguassos o canalons. Així mateix, es recomana garantir l’absència de mosquits i altres organismes en les piscines, així com realitzar un bon manteniment d’estanys o fonts ornamentals.

El nou manual també aporta informació referida a actuacions de control per als municipis. Seguint les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut, es proposa una estratègia integral que combine mesurades d’ordenament del mitjà amb mètodes de prevenció i control. Així, l’annex III inclou mesures en determinats espais públics (com a cementeris, horts urbans, llacs o estanys) en els quals és necessari impedir l’acumulació d’aigua accessible als mosquits.

D’altra banda, l’annex IV inclou recomanacions de disseny per a elements urbans públics. Per exemple, es proposa seleccionar espècies d’arbrat públic que no tinguen tendència a generar forats en el tronc, dissenyar canalons de recollida d’aigües pluvials amb el pendent adequat per a evitar matèries que s’embossen o triar embornals amb sistemes de decantació que impliquen la menor acumulació d’aigua possible. Així mateix, els depòsits soterrats per a aigües de pluja o altres tipus de depòsits subterranis han de tindre unes condicions adequades d’estanquitat i disposar d’orificis de ventilació protegits amb tela mosquitera.

Finalment, l’annex V ofereix informació específica per a centres escolars i l’annex VI aporta informació sobre el bon ús dels repel·lents cutanis, com usar-los principalment durant el dia, en l’exterior i complint estrictament les instruccions d’ús del fabricant. També es recomana repetir l’aplicació del repel·lent després del bany o pràctica intensa d’esport. A més, es recorda que deuen ser els adults els que apliquen el producte a la població infantil, per a evitar que, amb les mans impregnades, es toquen els ulls o la boca.

Ajudes econòmiques per a lluitar contra el mosquit tigre

Per tercer any consecutiu, la Generalitat Valenciana destinarà 450.000 euros en 2018 per a la concessió de subvencions per al tractament de lluita contra el mosquit tigre en els municipis de la Comunitat Valenciana, amb la col·laboració de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Les subvencions es destinaran a la realització de tractaments que siguen necessaris per a lluitar contra el mosquit tigre en els municipis afectats.

El Projecte d’ordre de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública pel qual s’estableixen les bases reguladores de subvencions destinades al tractament de lluita contra el mosquit tigre en els municipis de la Comunitat Valenciana es troba en aquest moment en període d’informació pública i pot consultar-se en la pàgina web de la Conselleria de Sanitat.

Així mateix, la Generalitat signarà per tercer any consecutiu un acord de col·laboració amb l’Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva de la Universitat de València, subvencionat amb 50.000 euros. L’Institut Cavanilles continuarà realitzant l’estudi entomològic del mosquit tigre en la Comunitat Valenciana.

Com en anys anteriors, es financen les activitats de vigilància entomològica davant casos de malaltia o situacions de risc per a la salut pública, l’avaluació de l’efectivitat de tractaments efectuats en aquests casos i la identificació territorial del mosquit tigre en la Comunitat Valenciana.

Campanya informativa i Programa per a l’àmbit escolar

La Conselleria de Sanitat ha posat en marxa una campanya informativa que es desenvoluparà en premsa escrita, digital, xarxes socials i ràdios. L’objectiu de la campanya, que ja ha començat i es prolongarà durant els pròxims mesos, és informar la població sobre com previndre i eliminar els focus de cria del mosquit en l’àmbit domèstic.

La Conselleria de Sanitat també ha redactat un document dirigit al sector educatiu que inclou documentació i recursos sobre mosquit tigre, de manera que pot ser integrat en les aules docents. Gràcies al ‘Programa de mosquit tigre: prevenció i promoció de la salut en l’àmbit escolar’, l’alumnat pot incorporar i transmetre hàbits dirigits a la prevenció de proliferació de l’espècie en l’entorn domèstic.

Pàgina web del mosquit tigre

La Conselleria de Sanitat compta amb una pàgina web amb informació sobre mosquit tigre que inclou preguntes freqüents, normativa sobre la concessió d’ajudes, així com material gràfic i audiovisual amb consells per a evitar la proliferació del mosquit tigre.

La web també inclou un mapa actualitzat amb la distribució del mosquit tigre en la Comunitat Valenciana, així com el nou manual i el programa per a l’àmbit escolar. La pàgina web pot consultar-se en el següent enllaç: www.mosquitigre.san.gva.es