L’ús del valencià. De la plaça pública als continguts transmèdia.

  • Toni Mollà, “L’espai públic, el mercat i la política lingüística”. XXIII Jornada de sociolingüística EPSA, conferència inaugural.

  • Anselm Bodoque Arribas, “Responsabilitat pública i campanyes institucionals sobre l’ús del valencià”. XXIII Jornada de sociolingüística EPSA.

  • Pau Rausell, “Sectors culturals, planificació cultural i llengua”. XXIII Jornada de sociolingüística EPSA.

  • Debat “És possible ser influïdor o influïdora en valencià a les xarxes socials?”. XXIII Jornada de sociolingüística EPSA.

  • Empar Marco, “Mitjans de comunicació públics en valencià”. XXIII Jornada de sociolingüística EPSA, conferència de clausura.

  • Laudatio a Rafael Ninyoles, sociolingüista valencià. XXIII Jornada de sociolingüística EPSA.