Foto: Petrer – Elda – LTR

En 2017, 1.013 persones van perdre la vida en carreteres convencionals, el 77% de totes les víctimes mortals en vies interurbanes. Un informe realitzat per l’Observatori Nacional de Seguretat Viària (http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/estadisticas-e-indicadores/publicaciones/informes-monograficos/) posa de manifest quins són els tipus d’accidents més importants:

Eixides de via: 367 morts.
Col·lisions frontals: 285 morts.
Col·lisions frontolaterales: 149 morts.
Atropellaments: 54 morts.

La distracció, la velocitat i el consum d’alcohol i drogues estan darrere de la majoria d’aquests accidents. La importància relativa de cada factor varia amb el tipus d’accident.

L’accident mortal més freqüent és l’eixida de via amb solo un vehicle implicat, que va suposar 367 defuncions. La velocitat excessiva o inadequada va ser assenyalada com un factor concurrent en la meitat d’aquests casos; la distracció, en un de cada tres. Cal destacar també que un 47% dels conductors implicats presentaven consum d’alcohol i/o drogues il·legals.

Les col·lisions frontals van suposar 285 morts. Set de cada deu casos es van deure a la invasió del carril de sentit contrari per part d’un dels conductors, mentre que en un de cada deu va intervindre un avançament antirreglamentario. Els factors concurrents més importants van ser l’alcohol i/o drogues il·legals (42% dels casos), la distracció (36%), el cansament o somni (22%) i la velocitat inadequada (19%).

Les col·lisions frontolaterales, típiques d’interseccions, van causar 149 morts. L’incompliment dels senyals i normes de prioritat és assenyalat com a factor en un 44% dels casos, mentre que la distracció i la velocitat inadequada intervenen cadascuna en un 32%.

En funció del tipus de vehicle, de les 1.013 persones mortes en carreteres convencionals, 567 viatjaven en turismes, 189 en motocicletes, 64 en furgonetes i 48 en bicicletes.

Finalment, 54 vianants van morir com a conseqüència d’atropellaments. El 52% d’ells (28) va tindre lloc de nit.

Les dades indiquen també que la gravetat mitjana dels accidents ocorreguts en carreteres convencionals ha augmentat durant els últims anys. En particular, l’índex de letalidad (percentatge de víctimes en accidents que moren) ha augmentat un 13% entre 2013 i 2017, passant de 2,4 a 2,7 morts per cada cent víctimes. Aquest augment ha sigut d’un 30% en les col·lisions frontals i un 35% en les eixides de via.

L’anàlisi ha utilitzat com a principal font d’informació les dades contingudes en el Registre Nacional de Víctimes d’Accidents de trànsit, procedents de la investigació realitzada després de l’accident pels agents encarregats de la vigilància i control del trànsit.