Aquesta setmana, Reme Segura, doctora en Biologia, parlarà d’algunes dades interessants sobre el càncer de mama en matèria científica.

Es tracta de la rama d’investigació en la que ha treballat Segura durant els darrers anys: l’oncologia i, concretament, el càncer de mama.