Reme Segura, doctora en Biologia, parlarà hui d’un assupte relacionat amb la virologia. En concret, un estudi dut a terme per investigadors espanyols, apunta que després d’analitzar a tres persones infectades per èbola generen anticossos especials per a altres virus.

Escolteu escolteu!