Reme Segura, doctora en Biologia i responsable de la secció de Ciència de La Teua Ràdio, parlarà hui d’un assumpte mediambiental relacionat amb la salut.

Amb aquesta notícia s’agreuja el problema de la contaminació per plàstics.

Escolteu!