El Projecte «Fem art amb els nostres artistes locals» del CEIP Azorín de Monòver, a la revista Guix Col·legis

El Projecte «Fem art amb els nostres artistes locals» del CEIP Azorín de Monòver, a la revista Guix Col·legis

Bea Guardiola apunta que «no és fàcil sortir a aquesta revista, ja que cal passar moltes fases abans de poder publicar», per la qual cosa «estem molt contents de publicar a una revista de referència en l’eduació». A més a més, «malgrat els entrebancs d’enguany, el projecte continua endavant a tots els nivells educatius».