Des del CEIP Escriptor Canyís s’han posat en contacte amb La Teua Ràdio per tal de facilitar les dades relacionades amb les pluges dels dies anteriors.

Els dies 19 i 20 d’abril van ser els dies durant els quals més va ploure a Monòver com es pot apreciar en les gràfiques següents.

  • DIA 19 D’ABRIL DE 2019: Un total de 66,5 l/m2

 

  • DIA 20 D’ABRIL DE 2019: Un total de 67.5 l/m2

 

  • 21 D’ABRIL DE 2019: 40.5 l/m2

 

 

  • 22 D’ABRIL DE 2019: Un total de 10 l/m2