Gabriel Maqueda Botella, del CEIP Cervantes, així com Yolanda Díaz Pin, del CEIP Escriptor Canyís, de Monòver, han rebut el Premi Extraordinari al Rendiment Acadèmic a Primària, corresponent al curs 2018-2019.

Ambdós han rebut aquest reconeixement en virtut de les seues excel·lents qualificacions al llarg de tota l’etapa de Primària, amb una nota de 10 cadascú.

Des del La Teua Ràdio felicitem a Gabriel i a Yolanda, així com a les seues famílies per la seua exitosa trajectòria acadèmica.

Els premiats rebran un diploma a l’excel·lència en el rendiment acadèmic expedit per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, que serà lliurat en un acte acadèmic organitzat per a tal efecte.

Segons s’explica al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, l’obtenció del premi extraordinari d’Educació Primària per part d’un alumne o alumna es farà constar en el seu historial acadèmic i en el seu expedient acadèmic per mitjà d’una diligència específica, que haurà d’emplenar el centre docent en què l’alumne o alumna haja finalitzat l’etapa.

ENHORABONA!!!