Amb 3.494 estudiants matriculats comencen el dimarts 4 de juny les Proves d’Accés a la Universitat 2019 a la Universitat d’Alacant.

Les PAU es desenvoluparan a la UA i al Campus de la UPV d’Alcoi els dies 4, 5 i 6 de juny de 2019. Com és una constant, i segons les dades de matriculació dels últims anys, les dones superen els homes en nombre. Onze tribunals examinaran les 2.060 dones i els 1.434 homes en què es reparteix la inscripció de cadascun dels centres de la província assignats a la UA.

Dos tribunals es localitzaran a Alcoi, al campus de la Universitat Politècnica de València (UPV), edifici Ferrándiz, mentre que els altres nou seran al campus de Sant Vicent del Raspeig de la UA; des del número 1 fins al número 5, es trobaran a l’aulari I, i els tribunals que van des del número 6 i fins al 9 es localitzaran a l’aulari II.

Les opcions possibles per a matricular-se a les PAU permeten accedir des de batxillerat o des dels cicles formatius de formació professional. En el primer dels casos, els matriculats des de batxillerat són un total de 3.332, i els que es presenten per cicles sumen 162 estudiants.

La convocatòria extraordinària de la Prova d’Accés a la Universitat tindrà lloc durant els dies 2, 3 i 4 de juliol, amb la mateixa programació que la d’aquest mes de juny.

La PAU es compon d’una fase obligatòria, que versa sobre quatre matèries comunes: Valencià, Castellà, Llengua Estrangera i Història d’Espanya, a la qual se suma una matèria de la modalitat del batxillerat realitzat per l’estudiant; i d’una fase voluntària, amb diferents matèries cursades, que serveix per a augmentar la nota final. Tota la informació està continguda en el fullet informatiu sobre la PAU.

Història d’Espanya és, des de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) de 2018, la primera assignatura comuna de la qual s’examinen tots els estudiants. Hi va cedir el testimoni la matèria Llengua Castellana i Literatura II, que sempre havia suscitat un gran interès pel tema que s’hi tractava i sobre el qual s’exigeix un comentari de text. El juny de 2018, els qui van estrenar aquest nou format es van trobar amb dues possibles opcions per a desenvolupar en Història d’Espanya: «Franco, postguerra i racionament» o la «Primera Guerra Carlina».

Seran 374 estudiants els qui optaran a realitzar solament la fase voluntària, que permet a l’alumnat millorar la nota final d’admissió als estudis superiors.

Els resultats de les proves es publicaran el 14 de juny, a partir de les 14.00 hores. Els processos de consulta de qualificacions, descàrrega de les qualificacions, reclamació i segona correcció i sol·licitud de veure els exercicis s’hauran de realitzar a través del portal de l’alumne, situat en l’adreça web https://appweb.edu.gva.es/paseu/