La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, a través de la Prefectura del Servei de la Direcció Territorial de Carreteres d’Alacant, ha posat en marxa la creació i adequació d’un carril de ciclovianants i un pas de vianants que connectarà amb “seguretat” el carril bici de la Ronda Sud, paral·lel a la CV-84, amb l’Avinguda Reyes Católicos a través de la rotonda d’accés a Novelda des d’Asp.

El projecte de l’obra, amb un període d’execució de quinze dies, crearà un pas pavimentat que unirà el carril de ciclovianants provinent de la Ronda Sud amb l’Avinguda Reyes Católicos, dotant-lo d’un pas de vianants que en paraules del regidor de Gestió Urbanística, Iván Ñíguez, “facilitarà i donarà seguretat a l’accés de Novelda, donant resposta a una reivindicació històrica dels veïns”.

Enrique del Riu, cap del Servei d’Obres Públiques d’Alacant, agraïa als propietaris dels terrenys la cessió dels mateixos per al desenvolupament de l’obra i assenyalava que amb aquesta actuació s’aconseguirà “solucionar el problema de seguretat viària que suposava la no continuïtat del carril bici paral·lel a la CV-84”. Així mateix ha assenyalat que el projecte tindrà “una segona fase en la qual es donarà continuïtat al carril bici” fins a l’avinguda Cura González i es “milloraran les últimes actuacions realitzades en l’entorn escolar de la zona”.