Els consistoris de l’Alguenya i del Fondó dels Frares, mitjançant acords plenaris adoptats en sessions celebrades els passats 28 i 30 d’abril, respectivament, han acordat constituir una agrupació per al sosteniment de personal comú per falta de mitjans econòmics (la funció de secretaria, entre d’altres).

En aquestes esmentades sessions plenàries es van aprovar els estatuts pels quals ha de regir-se l’agrupació.