La regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Petrer i la Brigada del Paisatge Natural Protegit Serra del Sit-Serra del Maigmò, van començar ahir les tasques per a protegir els pous de ventilació de la Mina del Barranc del Vidre.

En declaracions a La Teua Ràdio, la regidora Silvia Rodriguez, ha manifestat la dificultat per a acometre aquestes tasques, ja que cinc dels pous estan en terrenys de pertenença de la Generalitat Valenciana, altres huit en terrenys del Ministeri de Defensa.

Una vegada obtinguts els corresponents permisos s’ha hagut d’obrir un camí d’accés serra a través, per tal de facilitar el transport de materials i de maquinària com ara reixes, una soldadora, un generador elèctric i altres eines. També és necessari material per a sufocar qualsevol focus d’incendi que es poguera provocar derivat de les pròpies feines.

 

No obstant això, com ha pogut comprovar La Teua Ràdio aquest matí, els operaris banyen l’entorn del lloc d’actuació abans d’utilitzar radials o soldadores.

Una vegada acaben les tasques, el terreny serà restaurat amb vegetaci ó i arbrat autòcton.

Les actuacions consisteixen en la col·locació de reixes soldades de ferro corrugat de 20 mm. formant quadres de 10×10 cm. evitant així que persones o animals puguen caure a estos perillosos pous d’entre 30 i 75 m de profundidat i un diàmetre de 140 X 100 cm.

En aquestes actuacions es preserva, a més a més, l’estructura d’aquesta important obra de l’antiguitat.

Cal destacar que, l’Ajuntament de Petrer ja va col·locar reixes a dos pous existents en l’Estret d’Agost el passat mes de setembre. I, segons ha explicat Silvia Rodríguez, també tenien previst fer-ho progressivament als pous en els quals hui es troben treballant.

El succés de Totalán, així com la denúncia pública de La Teua Ràdio, han provocat s’adelantaren aquestes actuacions que estan duent a terme ara mateix.