Demà, divendres, 4 d’octubre, el Teatre Principal acollirà un concert especial, pel que fa a la celebració del Dia de la Comunitat Valenciana que es commemora el pròxim dimecres, 9 d’octubre.

I és que arribarà a Monòver el Cor de la Generalitat, una agrupació creada en 1987 amb el nom de Cor de València.

Els interessats podran gaudir d’aquest concert divendres a les 20.00 h de la vesprada i l’entrada serà lliure.

Es tracta del Cor titular del Palau de les Arts al mateix temps que desenvolupa una activitat constant als auditoris principals de la Comunitat Valenciana.

Ha interpretat les grans obres del repertori simfònic coral i els principals títols de gènere líric i freqüenta el repertori a cappella, posant especial atenció als compositors valencians.

Cal destacar que el Cor de la Generalitat Valenciana està present en les temporades i fetivals espanyols més importants, i ha cantat a Guanajuato (Mèxic), L’Havana, Nova York, París, Lisboa, Roma, Amsterdam, Hamburg, etc.

Moltes actuacions importants, gravacions de discs amb grans firmes discogràfiques, així com DVD’s i actuacions amb grans directors i cantants, com ara Plàcido Domingo.

A més a més, ha estat guardonat en múltiples ocasions.

El director titular del Cor de la Generalitat és Francesc Perales, Jordi Blanch, director assistent, i Francesc Hervás, el pianista acompanyant.