El passat dilluns, 27 de juliol de 2020, l’alcalde de Monòver acompanyat per alguns tècnics municipals va procedir a la signatura del diversos convenis amb associacions culturals de la localitat a l’edifici Kursaal Fleta, segons han informat des de l’Ajuntament monover.

Entre els signats del acords es trobava Juan Vidal, president de la banda de música municipal “La Artística de Monòver”, que té un acord econòmic amb el Consistori pel qual anualment rep 3000 euros per a la banda escola i 20000 per a la banda de música. A més a més, l’Ajuntament s’encarrega del manteniment de l’edifici on es troba ubicada l’escola de música.

Es va comptar també amb la presència de Luis Román com a representant del Museu d’Arts i Oficis. Aquesta entitat ha rebut la quantitat de 4000 euros per a mantenir i fer millores en la seua important col·lecció museogràfica que enguany ha rebut el reconeixement de col·lecció permanent de la Comunitat Valenciana.

Per últim, va participar en la signatura dels convenis José Antonio Palomares com a representat de la Junta Major de Confraries de Monòver que va rebre 2300 euros per a cobrir les despeses de la publicació anual “Cruz de Guía”.

A més a més, el Consistori tenia previst fer una important aportació econòmica enguany per a retransmetre en directe les entrades i eixides de les processons, fer publicitat en diversos mitjans de Setmana Santa de Monòver declarada recentment Festa d’Interés Turístic Provincial, així com fer diverses millores en l’engalanament d’alguns carrer.

No obstant això, la realitat sanitària que s’ha viscut enguany va posar en quarantena tota aquesta planificació.

L’alcalde de Monòver, Alejandro García, s’ha mostrat satisfet per “haver pogut fer un any més la nostra aportació econòmica perquè aquestes associacions puguen portar avant la important tasca de promoure la cultural al nostre municipi”.

En aquest sentit, l’alcalde ha volgut recordar que “són moltes les associacions culturals que actualment estan en actiu a la nostra localitat la qual cosa demostra el compromís dels nostres veïns i veïnes amb el seu poble. És aquest, per tant, un motiu d’orgull per a Mònover”.

Cal subratllar que l’Ajuntament «no només ha fet una aportació econòmica a aquestes tres associacions culturals sinó que també n’ajuda d’altres com ara la Colla el Xirivell, l’Associació de Nanos i Gegants, l’associació de betlemistes de Monòver, la Coral Monovera Virgen del Remedio o l’AEM»

Amb totes elles es col·labora de diverses maneres com ara «cedint-los locals municipals i espais municipals per a desenvolupar la seua activitat i cobrint així moltes de les despeses que es generen del seu ús o fent una aportació econòmica a canvi de la col·laboració que presten en el desenvolupament d’alguns esdeveniments culturals i festius».

Alejandro García ha posat èmfasi en què “enguany estem fent un esforç addicional per a poder seguir donant totes les ajudes acordades amb les nostres associacions encara que hagen vist minvada la seua activitat a causa de la pandèmia. La voluntat d’aquest grup municipal és la de seguir avant amb totes les ajudes ja que tots els beneficiaris són un dels motors més importants de producció cultural del poble i cal, per tant, estar al seu costat en els moments més difícils”.