La Teua Ràdio els ofereix una de les notícies destacades de hui:

  • Xinosa organitza una “Nit de Trívial al Museu d’Arts i Oficis de Monòver”.

Així ho ha explicat Ferran Díaz, membre de Xinosa, a La Teua Ràdio.