Usuaris del camí de La Romaneta, pedania monovera, s’han posat en contacte amb La Teua Ràdio per tal de fer arribar a la població l’estat en què es troba novament aquesta via.

I és que en el mes d’abril ja van denunciar “els desperfectes que hi havia al camí del Collao de l’Ametler, en direcció a La Romana”. Uns clots que impedien la correcta circulació dels vehicles i els posava en perill. “Una setmana més tard d’aquesta denúncia van reparar els clots”.

Ara, segons destaquen els usuaris de la via, “existeix el mateix problema”. Ja que “van reparar la carretera amb parxes i, després de les darreres pluges abundants, han tornat a aparèixer nous clots”.

Segons apunten “la calçada es troba molt debilitada i caldria asafaltar tota la carretera en condicions”.

A més a més, destaquen que “durant la setmana passada ha hagut per Monòver un equip de màquines i operaris asfaltant els carrers i, molts d’ells, no estan tan mal com aquesta carretera monovera”.

Per aquesta raó, “demanem a les autoritats competents que tinguen en consideració la reparació d’aquesta via”.

 

Notícies relacionades: