La Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana ha posat a disposició dels ciutadans els calendaris d’admissió per a totes les etapes educatives: Infantil, Educació Primària, Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional.

Publicitat.

Pel que fa a l’admissió en Educació Infantil i Primària, es podran presentar les sol·licituts entre el 8 i el 16 de juny. La baremació es durà a terme des del 17 fins al 26 de juny, mentre que les llistes provisionals eixiran l’1 de juliol. A continuació hi haurà tres dies per a reclamacions davant la direcció o titularitat del centre i les llistes definitives es coneixeran el 10 de juliol. 

Per la seua banda, les matrícules d’Infantil i Primària s’hauran de fer des del 13 al 29 de juliol.

En relació a l’admissió en Educació Secundària I Batxillerat, cal destacar que la presentació de sol·licituds haurà de fer-se des del 17 al 25 de juny, mentre que la baremació s’efectuarà entre els dies 26 de juny i 1 de juliol. El 15 de juliol es coneixeran els llistats provisionals i fins al 17 de juliol es podrà reclamar. Les llistes definitives estan previstes per al 27 de juliol i les matriculacions s’efectuaran des del 28 al 31 de juliol i l’1 i 2 de setembre.

Pel que fa a FP BÁSICA el període d’admissió serà des del 17 al 25 de juny, la baremació des del 26 de juny fins al 2 de juliol. El 13 de juliol eixiran els llistats provisionals, mentre que fins al 15 de juliol es podran presentar reclamacions. El 21 de juliol es coneixeran els llistats definitius i la matrícula es durà a terme des del 22 al 28 de juliol.

Finalment, el període d’admissió per a CF GM/GS serà des del 17 al 25 de juny. El 20 de juliol coneixeran els llistats provisionals, entre que les reclamacions es podran presentar des del 20 al 22 de juliol. Els llistats definitius eixiran el 29 de juliol i les matriculacions hauran de fer-se des de l’1 al 9 de setembre.