Luis Barberá, responsable de la secció d’Economia i Finances de La Teua Ràdio, explica hui la història de Monòver. Un repàs sobre aquest municipi i els qui el van habitar.

Molt interessant!