M. Carmen Fernández, responsable de la secció d’Educació de La Teua Ràdio, parlarà hui d’uns concursos especials: CEAPA.

Un concurs de contes curts per a fer front al consum d’alcohol i tabac entre els adolescents.

Pareu atenció!