M. Carmen Fernández, llicenciada en Geografia i responsable d’Educació en La Teua Ràdio, hui us parlarà d’un concurs molt interessant.

“Segura-mente”, el concurs escolar per a fomentar la cultura de la prevenció i la responsabilitat prenent decisions. Aquests són els objectius fonamentals d’aquest concurs desinat a estudiants de Primària, ESO i FP Bàsica.