Una jornada de festa en Pro dels Drets Humans. Ara cal vore la repercussió d’aquesta jornada.

Dades de seguiment de CCOO del Dia Internacional de la Dona.