El projecte que es duu a terme al CEIP Azorín de Monòver es titula “Les tertúlies dialògiques al Pla Lector”.

Segons han explicat des del Centre a aquesta redacció informativa, el que es persegueix amb aquest projecte innovador comença en la base de que una bona expressió escrita està en la lectura.

Per tant, per a fomentar la lectura entre l’alumnat un dels objectius del Projecte Curricular del Centre és capacitar l’alumne o alumna per a llegir comprensivament des d’una obra literària fins un fullet informatiu.

Aconseguint que el xiquet o xiqueta sàpiga llegir en ser adult trobarà en els llibres o materials impresos informació i els coneixements necessaris per a sol·lucionar qualsevol situació.

Com aconseguir que aquesta activitat els motive?

Per tal de treballar tots en conjunt, s’ha dissenyat un Pla de Foment de la Lectura que comença des dels 3 anys fins a Sisé de Primària. Per a anar un pas endavant en aquest objectiu enguany instauraran “Les tertúlies dialògiques”.

  • En què consisteixen “Les tertúlies dialògiques”?

Consisteixen en el fet de què un grup de persones es reuneixquen periòdicament al voltant d’un llibre per tal de reflexionar i dialogar a partir d’aquest.

Un espai on la gent pot participar en un projecte educatiu que promou la literatura i la cultura. Per tant, el diàlec i l’acte comunicatiu entre els membres de les tertúlies és el tret més destacable d’aquesta activitat. Ajudarà a que els participants tinguen una millor comprensió de l’obra llegida.

Una vegada reunit un grup de persones amb la il·lusió d’iniciar una tertúlia entre tots escolliran un llibre. Entre tots també escolliran quants capítol o pàgines i es moderaran les sessions en un principi per la coordinadora i paulatinament per la resta de persones participants.

L’objectiu de les tertúlies literàries és dialogar al voltant dels continguts i dels assumptes que se’n deriven els quals poden ser molt diversos.

Una vegada triat el llibre des de l’octubre, cada classe dedicarà una hora setmanal per realitzar la tertúlia i a partir de gener es realitzarà una avaluació de l’alumnat.Al mes de maig finalitzaran la lectura del llibre fent la ronda de cloenda.