M. Carmen Fernández reflexiona del fet de que la coeducació cal fomentar-la per tal d’evitar situacions violentes o adictives. Els patis no han de servir com a espais separats per sexes.

Escolteu!