El centre d’Estudis FREIRE Monòver informa als interessats que si volen fer les proves a l’Escola Oficial d’Idiomes per a l’idioma valencià ja poden fer la matrícula.

Ací està l’enllaç amb tota la informació: http://www.eoi.gva.es/es/proves-de-certificacio