Amb el final de curs molts nivells celebren graduacions.

M. Carmen Fernández, responsable d’Educació de La Teua Ràdio, parlarà d’aquest tipus de celebració.