Un canvi destacat en la programació de la Prova d’Accés a la Universitat (PAU) és la nota rellevant d’aquest 2018, i és que el comentari de text que estava inclòs dins de l’assignatura de Llengua Castellana i Literatura II va deixar de ser el primer examen, comú per a tots, i es va dur a terme ahir, durant el matí del segon dia de PAU.

Aquesta assignatura sempre ha suscitat gran interès pel tema de què tracta i sobre el qual s’exigeix un comentari de text. Com es recordarà, el 2017 la PAU va arrancar els exàmens amb el comentari crític sobre el problema del masclisme i la xenofòbia a Europa i entre els membres de l’Eurogrup, basat en l’article d’opinió d’Olga Grau, cap d’Economia d’El Periódico, «Dijsselbloem i els porcs del sud».

El dimarts 5 de juny 3.514 estudiants es van presentar en la Universitat d’Alacant a la Prova d’Accés a la Universitat (PAU), prova que es va dur a terme a la UA i al Campus de la UPV d’Alcoi els dies 5 i 6, sent hui, 7 de juny, el darrer dia.

Com és una constant, i segons les dades de matriculació dels darrers anys, les dones superen els homes en nombre, amb prop del seixanta per cent sobre el total aquesta edició. Onze tribunals estan examinant a hores d’ara a les 2.024 dones i els 1.490 homes en què es reparteix la inscripció de cadascun dels centres de les comarques d’Alacant.

Dos tribunals es localitzen a Alcoi, al campus de la Universitat Politècnica de València a Alcoi (UPV), edifici Ferrándiz, mentre que els altres nou es troben al campus de Sant Vicent del Raspeig de la UA: des del número 1 fins al número 5, estan en l’aulari I, i els tribunals que van des del número 6 i al 9 es localitzen en l’aulari II.

Les opcions per a matricular-se en les PAU possibiliten accedir des de batxillerat o bé des dels cicles formatius de formació professional. En el primer dels casos, els matriculats des de batxillerat són un total de 3.357, mentre els que es presenten per cicles sumen 157 estudiants.

La convocatòria extraordinària de la Prova d’Accés a la Universitat tindrà lloc durant els pròxims dies 3, 4 i 5 de juliol, amb la mateixa programació que la d’aquest mes de juny. La PAU es compon d’una fase obligatòria que versarà sobre quatre matèries comunes: Valencià, Castellà, Llengua Estrangera i Història d’Espanya, i la matèria de modalitat del batxillerat cursat per l’estudiant. Seran 360 estudiants els que optaran a realitzar solament la fase voluntària, que permet a l’alumnat millorar la nota final d’admissió als estudis superiors.

Les PAU es componen d’una fase obligatòria que versa sobre quatre matèries comunes: Valencià, Castellà, Llengua Estrangera i Història d’Espanya, i la matèria de modalitat del batxillerat realitzat per l’estudiant. Tota la informació està continguda en el fullet informatiu sobre la PAU.

Els resultats de les proves es publicaran el 15 de juny, a partir de les 14.00 hores. Els processos de consulta de qualificacions, descàrrega de les qualificacions, reclamació i segona correcció i sol·licitud de veure els exercicis s’hauran de fer a través del portal de l’alumne, situat en l’adreça web https://appweb.edu.gva.es/paseu/