El candidat socialista a l’alcaldia de Monòver, Alejandro García, continua desgranant el seu programa de govern per tal de fer arribar a la ciutadania, de forma clara, algunes de les propostes més representatives amb les que compta.

Hui ha decidit anunciar el seu compromís per a elaborar el I Pla Municipal d’Igualtat d’Oportunitats de Dones i Homes dirigit a la ciutadania, així com el I Pla d’Igualtat d’Oportunitats de Dones i Homes de l’Ajuntament, dirigit a la plantilla municipal per donar compliment a la legislació actual i afavorir la implantació real i efectiva a la nostra ciutat.

El candidat ha afirmat que la igualtat entre homes i dones “ha de ser un objectiu irrenunciable en tots els programes de govern” i insta a la ciutadania “a estudiar la resta de programes per poder comprovar quins són els partits que realitzen
propostes d’igualtat”.

“Una lluita amb la qual el Partit Socialista sempre s’ha sentit identificat i compromès”, com destaca.