Belén Pérez ha estat en el Col·legi Electoral del Manyà de Monòver i ha pogut parlar tant amb el president de la Mesa com amb alguns votants. Aquest és l’ambient allà.