Carmen Cremades ha estat diverses vegades al Col·legi Electoral ubicat al Ricardo Leal de Monòver i aquest és el reportatge que ha elaborat.