El Partit Socialista de Monòver ha assegurat a La Teua Ràdio que tenen un “certificat de la Junta Electoral donant com a vàlides les seues paperetes”.

Segons especifiquen, aquestes paperetes del partit estan “validades per la Junta Electoral des del 6 de maig”.