Pròxima entrevista…

Qui s’amaga darrere el candidat?

Emilio Martínez, Podem Monòver. Pròxim divendres, 19 d’abril, en La Teua Ràdio.