Paqui Limorti, com a membre de l’Associació d’Estudis Monovers, ens explica en què consisteix la reedició de l’obra “Cañís y Cañisaes”, de 1950.