El Club de Petanca organitza un Homenatge a un dels seus socis des de molts anys enrere que fa faltar repentinament fa uns mesos: Paulino.

Foto: Club de Petanca Monòver.