La Teua Ràdio els ofereix una de les notícies més destacades de la jornada:

  • Èxit i bon ambient en el Cross del Xirivell 2019, organitzat per la Regidoria d’Esports de Monòver