Més inversions a les instal•lacions esportives per a la seguretat dels esportistes.

A causa de diferents circumstàncies que s’han estat succeint durant el transcurs de la pandèmia, la regidoria d’Esports ha estat treballant conjuntament amb els clubs que utilitzen les instal•lacions, en pro de la seguretat dels esportistes i del foment de l’esport.

Les primeres mesures preses va ser la utilització d’un protocol d’accés a les instal•lacions i la dotació de termòmetres i gel hidroalcohòlic suficient perquè els clubs no hagen d’invertir en la reposició d’aquests, ja que el seu ús és constant.
La següent mesura va ser separar mitjançant l’adquisició de gàbies d’emmagatzematge, el material per club.

I, aquesta setmana, s’ha proporcionat material esportiu per a promoure que cada club en tinga suficient per a poder desenvolupar l’activitat i d’aquesta manera evitar la manipulació excessiva d’aquest.

Tot a això, sempre que s’acaba de manipular qualsevol objecte es procedeix a la desinfecció d’aquest.

El material adquirit ha sigut, balons medicinals, escales de coordinació, tanques, cintes elàstiques i balons de kinball.

Des de la regidoria d’Esport es continuarà treballant perquè la seguretat en les instal•lacions esportives siga la màxima possible. I desitgem tornar a gaudir de l’esport en la seua màxima expressió, és a dir, amb el públic a les grades animant els equips i amb la utilització de vestuaris. Per això continuem animant a totes i tots a complir les mesures de seguretat.