La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Monòver s’ha posat en marxa per tal de solucionar «les moltes deficiències que presenten o apareixen en les instal·lacions esportives de la localitat», com han explicat des del consistori.

En aquesta ocasió, com expliquen, «s’ha procedit a escometre una de les necessitats més urgent que
presentaven els camps de futbol Santa Bàrbara, com és reforçar part de l’estructura dels parabalons
que limiten els camps de futbol, assegurant amb tensors aquestes estructures, amb la finalitat de minimitzar  al màxim el risc que puguen cedir o caure per l’impacte de forts vents, com ha succeït en anys anteriors».

Per altra banda, en l’àrea dels pavellons municipals «s’ha reparat una part de la tanca perimetral de la instal·lació la qual estava molt deteriorada pel pas del temps, ja que des de la seua inauguració no havia tingut cap mena de manteniment», com ja va avançar la setmana passada La Teua Ràdio.

La inversió que ha anat a càrrec del pressupost municipal, ascendeix a 11.000€.

Aquestes actuacions se sumen al canvi de llums d’un dels pavellons, on les lluminàries es van substituir per llums amb tecnologia Led, «contribuint així a una major eficiència energètica, reduint el consum de potència elèctrica. A més del canvi del depòsit d’acumulació d’aigua calenta en els camps de futbol i la reparació del vestuari visitant que es trobava en pèssimes condicions». com assegura Amorós.

El regidor de l’àrea David Amorós, recalca la importància «d’escometre manteniments anuals, que impedisquen que les instal·lacions patisquen grans deterioracions pel pas del temps».

I és que segons apunta, «el manteniment de les instal·lacions municipals en governs anteriors brillava per la seua absència, i des de fa cinc anys, aquest govern ha hagut d’invertir molts esforços econòmics a solucionar molts problemes que des de fa anys presentaven molts dels edificis municipals».

Amorós torna a recordar que «la construcció dels camps de futbol deixa molt a desitjar i això també origina moltíssims problemes en les instal·lacions. De fet en els pròxims mesos s’haurà d’escometre la reparació del vestuari local del camp de futbol afectat per filtracions d’aigua que han deteriorat l’estructura, així com
la col·locació de la xarxa de parapilotes en part d’un dels camps de futbol, i la substitució de la resta de lluminàries a tecnologia Led».

En aquest sentit el regidor de l’àrea mostra «el seu compromís a continuar posant tots els seus esforços a posar al dia totes les deficiències que puguen aparéixer, perquè tots els usuaris i usuàries de les instal·lacions esportives, practiquen l’esport de manera segura i en les millors condicions».