Pepe Giner envia diverses fotonotícies d’aquest matí a Monòver.